Menu
WyPEŁNIAnie

'WyPEŁNIAnie' performatywne działania sitespecific na terenie
Księżego Młyna w Łodzi, 2014 r.Dzielnica pofabryczna Księży Młyn w Łodzi, zwana z niemiecka Pfaffendorf, to unikalna enklawa, miasto w mieście, od lat pozostawione samo sobie i skrajnie zaniedbane. Jej planowana od kilku lat rewitalizacja w końcu się zaczęła. Wejście w opuszczoną, zapomnianą, zmarginalizowaną przestrzeń dzielnicy Księży Młyn w Łodzi i wraz z jej rdzennymi mieszkańcami przywrócenie jej świetności, odbudowanie więzi w współdziałaniu to główne cele działań performatywnych „WyPEŁNIAnie”.

W skład projektu wejdą akcje artystyczne: performance, pikniki, one day restaurant - jedzenie za opowieść, podchody. Artyści z pracowni na ul. Przędzalnianej będą aktywnie uczestniczyć w tych wydarzeniach oraz tworzyć prace artystyczne zainspirowane Księżym Młynem. Projekt zwieńczy wydanie katalogu. Projekt realizowany w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O nadchodzących wydarzeniach będziemy na bieżąco informować na stronie: www.facebook.com/wydarzeniaksiezymlyn